ความสมดุล

ใช้ช้อนส้อม 2 คัน แทงลงไปบนจุกคอร์ก ทีมีไม้จิ้มฟันเสียบอยู่ นำมาวางไว้บนขอบแก้ว ตั้งได้อย่างน่าแปลกใจ คลิกค่ะ