ทอร์นาโดในขวดน้ำ

คลิกครับ

เทน้ำออกจากขวด พร้อมกับแกว่งขวดด้วย น้ำที่ออกจากขวดจะกลายเป็นทอร์นาโดเล็กๆ