เกลือ

1-4

คลิกครับ

2-4

คลิกครับ

3-4

คลิกครับ

4-4

คลิกครับ

การผลิตเกลือ เพลงเกี่ยวกับเกลือ สนุกคิดวิทย์ในโนโรงเรียน เรานำเกลือไปใช้ทำอะไรได้บ้าง 5 คำถามจริงหรือไม่เรื่องเกลือ การทดลองเกี่ยวกับเกลือ