ยาฆ่าแมลง

1-5

 

คลิกครับ

2-5

 

คลิกครับ

3-5

คลิกครับ

4-5

 

คลิกครับ

5-5

คลิกครับ

ประโยชน์และโทษของยาฆ่าแมลง สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อถูกแมลงรบกวน 5 คำถามจริงหรือไม่ของยาฆ่าแมลง การดูว่าผลไม้ที่จะรับประทานมียาฆ่าแมลงตกค้างหรือไม่ เป็นต้น