สัดส่วนของร่างกาย

ส่วนไหนของร่างกายที่เท่ากับส่วนสูงพอดี คลิกครับ