ปริศนาตัวต่อ

วางตัวต่อลงในช่องว่างของกรอบสี่เหลี่ยม ปรากฎว่าเกิดช่องว่างปริศนาขึ้น คลิกครับ