จอภาพนาโน (Nanodisplay)

จอภาพนาโน

(Nanodisplay)

      เทคโนโลยี OLED  กำลังก้าวเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีแสดงผลแบบเดิม การเกิดขึ้นของมันไปมีผลทำให้เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่กำลังมาแรงอย่าง Flexible Display, Wearable Electronics, Ambient Lighting  ขยับความก้าวหน้าขึ้นไปอีก ท่ามกลางสภาวะของการขาดแคลนพลังงานการใช้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ค่าไฟฟ้าถูกลงด้วย ดังนั้นจึงเป็นที่คาดการณ์กันว่าหลอดไฟที่ให้แสงสว่างในยุคต่อไปน่าจะทำจาก OLED     PDF