การเกิดภาพจากเลนส์บาง

การเกิดภาพจากเลนส์   แผ่นใส  powerpoint จำนวน 16  แผ่น คลิกครับ