จำลองการเกิดหินงอกหินย้อย

อุปกรณ์ประกอบด้วยผ้าขนหนู จานรองน้ำ และโซเดียมคาร์บอเนต ทดลองการเกิดผลึกกันได้เลย คลิกครับ