ไฟฟ้าจากมะนาว


ขั้วบวกทำจากทองแดง ขั้วลบทำจากตะปู คลิกครับ

ดูที่ youtube