เทียนดูดน้ำ

ใช้หลักการของแรงดันอากาศ ดูดน้ำจากจานเข้าไปในแก้ว มีเบี้องหลักการถ่ายทำคลิป คลิกครับ


คลิกดูที่  youtube