การหมุนที่เกิดจากแรงผลักของแม่เหล็ก

คลิกครับ

 

วางแม่เหล็ก ไว้ตามมุมต่างๆ ให้เกิดการผลักกัน เราสามารถวางดินสอให้ตั้งตรงได้ โดยไม่ล้ม