การทดลองเรื่องความน่าจะเป็นกับลูกเต๋า

Click to launch the applet

Figure 1. A typical view of the Dice Experiment

คลิกครับ

ทดลองไม่ได้ให้ download ไป setup ก่อนครับ