เท่งแสดงเรื่องการต้านแรงโน้มถ่วง

เท่งดาวตลก แสดงการลอยตัวกลางอากาศ (ทำได้ไง) คลิกครับ