ตุ้มเหล็กแปรขบวน

แกว่งแถวของตุ้มเหล็กดังรูป สังเกตการเคลื่อนที่ของแหวนน๊อต คล้ายกับงูเลื้อย ถ้าเราปล่อยให้เคลื่อนที่ไปเรื่อย การเคลื่อนที่จะเป็นอย่างไร คลิกครับ