ขั้วแม่เหล็กโลกเคลื่อนที่
 

ขั้วแม่เหล็กโลกเคลื่อนที่

     ต่อไปเข็มทิศอาจไม่ชี้ไปยังขั้วแม่เหล็กโลกขั้วเหนือแล้วก็ได้

ดาวที่เหมือนกับดาวของเรา

      ค้นหาสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาในอวกาศ  บนดาวเคราะห์ดวงอื่น ขนาด หน้า PDF