เครื่องจ่ายน้ำมัน

หลักการทำงานของเครื่องจ่ายน้ำมัน ที่หัวจ่ายสามารถคิดราคาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ไม่มีโกงหรือผิดพลาด คลิกครับ