ต้มน้ำบนกล่องไม้ขีดได้หรือไม่

เราสามารถต้มน้ำบนกล่องไม้ขีดได้ เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโม้ คลิกครับ

เฉลย คลิกครับ