ทรายดาวอังคาร

ทรายดาวอังคาร

องค์การบริหาร การบินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (นาซา) เผยแพร่ภาพเนินทรายอันเป็นผลกระทบจากปากปล่อง ภูเขาไฟโนอาชิส แทร์รา บนดาวอังคาร เนินทรายดังกล่าวนั้นมีรูปลักษณะและขนาดแตกต่างกันไป เป็นความงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สำหรับในภาพนี้กินอาณาบริเวณประมาณ 1 กิโลเมตร.