จดหมายสายลับ (แรงตึงผิว)

 

     ใช้สบู่เขียนตัวอักษรลงบนกระดาษ  นำไปแช่น้ำสักพัก เห็นตัวอักษรบนกระดาษดังรูป   คลิกครับ