เสียงกับการสั่นสะเทือน

     ตีส้อมเสียงและจุ่มลงไปในน้ำ  ผลก็คือน้ำแตกกระจาย แสดงให้เห็นว่า เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือน   คลิกครับ