เวลาคืออะไร

เป็นความยากลำบากอย่างยิ่งที่จะต้องนิยามเพื่อจำกัดความว่า  เวลาคืออะไร  การแบ่งซอยเวลาจะได้หรือไม่   เวลาเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ อย่างไร  การเดินทางในกระแสของเวลา  ทฤษฎีรูหนอนของไอน์สไตน์  และเวลาของมนุษยชาติ  

PDF    ขนาด 610  kb