ทะเลหมอกที่เกาหลีใต้

    ในวีดีโอท่านจะได้เห็นการไหลของหมอก เหมือนกับการไหลของน้ำ   คลิกครับ