ถ้าใส่ผงคลอรีนไปในน้ำอัดลมที่ผสมน้ำตาลจะเกิดฟองหรือไม่

   ทดลองใส่ผงคลอรีนไปในน้ำอัดลมที่ไม่ผสมน้ำตาล  ผลคือ น้ำอัดลมเกิดฟองฟู่ขึ้น แต่ถ้าผสมลงไปในน้ำอัดลมที่ผสมน้ำตาลจะเกิดอะไรขึ้น ?  คลิกครับ

     เฉลย   คลิกครับ