คลิกครับ

หรือดูได้ที่ Youtube คลิกครับ

วีดีโอที่เกียวข้อง

เจาะไม่รั่วใช้แท่งดินสอเจาะเข้าไปในถุงพลาสติกที่ใส่น้ำไว้จนเต็ม ขนาด 1.5 MB คลิกค่ะ