Home arrow บทความทั้งหมด arrow วีดีโอ arrow นิติวิทยาศาสตร์
Home    Contactsนิติวิทยาศาสตร์ PDF พิมพ์

กล้องจุลทรรศน์ใช้ตรวจเอกสารปลอม (แสง) 1/4

วิเคราะห์ได้ทั้งลายมือ ตราปั๊ม ลักษณะของตัวอักษร และลักษณะการเขียนเป็นต้น คลิกครับ

เครื่องจับโกหกของห้องตรวจสอบเอกสาร (แสง) 2/4

ใช้หลักการทางแสง โดยวัดจากอัตราการทะลุผ่านและอัตราการดูดซึมของส่วนประกอบหมึก คลิกครับ

การวิเคราะห์เสียงเพื่อจับคนร้าย 3/4

ใช้ในกรณีที่ไม่เห็นตัวคนร้าย ได้ยินแต่เสียงทางโทรศัพท์เป็นต้น คลิกครับ

การจับคนร้ายโดยการวิเคราะห์ภาพ 4/4

แม้ไม่เห็นภาพคนร้าย หรือเห็นจางๆ เราสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพ หรือการซ้อนภาพ ได้ภาพคนร้ายที่ชัดเจนขึ้นได้ คลิกครับ

นิติวิทยาศาสตร์ (อังกฤษ: Forensic Science) เป็นการนำเอาวิชาความรู้ในทางด้านวิทยาศาสตร์ ในการเก็บและพิสูจน์หลักฐาน ตรวจร่างกายและวัตถุพยานเพื่อช่วยในการค้นหาความจริง มักเป็นการใช้วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น ชีววิทยา ฟิสิกส์ กายภาพ เคมี คอมพิวเตอร์ และกีฏวิทยา เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน และดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อช่วยกระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์หลักฐานและชี้นำไปสู่ผู้กระทำความผิดอาญา

ปัจจุบันมีการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ควบคู่กับกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นในต่างประเทศ เพื่อลดการโต้แย้งความหวาดระแวงระหว่างผู้ควบคุมกฎหมายกับผู้ถูกกล่าวหา เนื่องเพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องหลักการและเหตุผลที่เป็นจริงสามารถพิสูจน์ได้ โดยนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยมีความเกี่ยวเนื่องกับนิติเวชศาสตร์หรือการชันสูตรศพ สามารถแบ่งออกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้

1.นิติพยาธิวิทยา (Forensic Pathology)

2.นิติเวชคลินิก (Clinical Forensic)

3.นิติจิตเวช (Forensic Psychiatry)

4.นิติพิษวิทยา (Forensic Toxicology)

5.การพิสูจน์หลักฐาน (Criminalistic)

6.นิติวิทยาเซรุ่ม (Forensic Serology)

7.เวชศาสตร์จราจร (Traffic Medicine)

8.กฎหมายการแพทย์ (Medicial Law)

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 41327583
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!