Home arrow นักวิทยาศาสตร์ arrow ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ โศภณ
Home    Contactsศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ โศภณ PDF พิมพ์

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2538 สาขาเซลล์ชีววิทยา งานวิจัยกลุ่มแรกได้ศึกษาถึงกายวิภาค สรีรวิทยา และอิมมิวโนวิทยาของชั้นผิวของพยาธิใบไม้ เลือดและพยาธิใบไม้ตับ ในคนและสัตว์เลี้ยง นำไปสู่การพัฒนาในการตรวจ การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในเลือดคน และพยาธิใบไม้ตับในสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะเป็นปรพโยชน์ในการตัดสินใจใช้ยารักษาที่ถูกต้อง ส่วนงานวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการศึกษาการขดเรียงตัว ของเส้นใยโครมาติน การสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนขั้นพื้นฐาน ในนิวเคลียสของเซลสืบพันธุ์เพศชาย ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์อื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานต่อความเข้าใจ สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ การปฎิสนธิ และการพัฒนาร่างกายของสัตว์ชั้นสูง.
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 41618945

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!