Home arrow นักวิทยาศาสตร์ arrow ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน
Home    Contactsศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน PDF พิมพ์


นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2535 สาขาเทคโนโลยี่ชีวภาพ ทำการวิจัยอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการถ่ายทอดยีนส์แบบ   Conjugation-like ในแบคทีเรียชนิด Bacillus thuringiensis ซึ่งรวมถึงขบวนการแยก และหาลำดับยีนส์ของ S-layer โปรตีนในแบคทีเรียชนิดนี้ด้วย ผลการวิจัยดังกล่าวได้นำไปสู่แนวทางการพัฒนา และการสร้างสายพันธุ์ใหม่ๆของ B.thuringiensis ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในการใช้แบคทีเรียชนิดนี้ควบคุมแมลงศัตรูพืช และแมลงพาหะของโรค นอกจากนี้ยังได้วิจัยเกี่ยวกับขบวนการ เพาะเลี้ยงเซลล์แบบวนกลับ จนสามารถนำไปสู่ขบวนการผลิต B.thuringiensis ซึ่งมีศักยภาพสูงขึ้นกว่าเดิมที่ใช้กันอยู่.
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43716176

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!