Home arrow บุุคคลที่มีชื่อเสียง arrow น.พ.เสม พริ้งพวงแก้ว
Home    Contactsน.พ.เสม พริ้งพวงแก้ว PDF พิมพ์

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน
เกิดเมื่อ 31 พ.ค. 2454 ชาวกรุงเทพฯ โดยกำเนิด

สมรสกับ นางแฉล้ม พริ้งพวงแก้ว มีบุตรชาย 3 หญิง 2 คน

เข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยความช่วยเหลือของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์

ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเยอรมนี

ศึกษาด้านทันตกรรมเพิ่มเติมจากศาสตราจารย์สี สิริสิงห์

ปี พ.ศ. 2478 จัดตั้งโรงพยาบาลเอกเทศขึ้นที่อ.อัมพวา สมุทร สงคราม สู้กับการระบาดของโรคอหิวาตกโรคจนโรคสงบลง

ปีต่อมาย้ายไปเป็นผอ.ร.พ.เทศบาลนครสวรรค์ 2 ปี และได้เริ่มงานศัลยกรรมและงานทันตกรรมเป็นครั้งแรกในชนบท

ผู้บุกเบิกการแพทย์ชนบท และการแพทย์สมัยใหม่

เป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญในฐานะแพทย์ต้นแบบ ผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการเมือง การศึกษาและการพัฒนาสังคมมานานกว่ากึ่งศตวรรษ

ผลงานสำคัญ ได้แก่ การวางรากฐานการบริการปฐมภูมิ สร้างสถานีอนามัยและร.พ. ครบทุกตำบล ปฏิรูประบบการเงินการคลังของโรงพยาบาล

มีความสามารถด้านศัลยกรรม ผลงานเด่นคือการผ่าตัดแฝดสยาม 3 คู่เป็นผลสำเร็จ

วันที่ 31 พ.ค.นี้จะครบ 100 ปี

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50108088

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!