Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกอย่างอิสระภายไต้แรงโน้มถ่วง
Home    Contacts



การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกอย่างอิสระภายไต้แรงโน้มถ่วง PDF พิมพ์
ทฤษฎี
เมื่อปล่อยให้วัตถุตกลงมาภายไต้แรงโน้มถ่วง วัตถุจะตกลงมาด้วยความเร่งค่าหนึ่ง ซึ่งบนโลกจะมีค่าประมาณ 9.8 m/s2 ค่าความเร่งนี้จะไม่ขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุที่ปล่อยให้ตกอย่างอิสระ แต่จะขึ้นอยู่กับมวลของโลก หรือดาวเคราะห์ และตำแหน่งที่อยู่ห่างจากรัศมีของดาวเคราะห์ กล่าวคือ มวลของดาวเคราะห์มากขึ้นค่าความเร่งก็จะมาก ระยะห่างของวัตถุจากพื้นผิวของดาวเคราะห์ที่เพิ่มขึ้นความเร่งยิ่งลดลง
วัตถุประสงค์
1. หาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลาได้
2. พิสูจน์ได้ว่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงไม่ขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุ
อุปกรณ์
1. เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
2. กระดาษคาร์บอน
3. แถบกระดาษ
4. หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 12 โวลต์
5. มวลวัตถุ 2 ขนาด
วิธีทดลอง
1.เอามวลทั้งสองขนาดผูกปลายกระดาษอย่างละอัน
2.ปล่อยให้วัตถุตกอย่างอิสระภายไต้แรงโน้มถ่วงโดยแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา
3.ทดลองเหมือนข้อ 2. อีก 2 ครั้ง
4.นำข้อมูลที่ได้มาเขียนกราฟระหว่าง ความเร็วกับเวลา
5.คำนวณความชันจากกราฟซึ่งความชันที่ได้จะเป็นความเร่งของวัตถุภายไต้แรงโน้มถ่วง
6.หาค่าความคลาดเคลื่อนจากค่า g
7.สรุป และวิจารณ์ผลการทดลอง
คำถามท้ายการทดลอง
1. เมื่อปล่อยวัตถุที่มีมวลต่างกันวัตถุทั้งสองจะตกลงมาพร้อมกันหรือไม่ เพราะเหตุใด
2. ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ขั้วโลก กับเส้นศูนย์สูตรเท่ากันหรือไม่
3. ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก กับดวงจันทร์เท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 35963062
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!