เรดาร์ (Radar) PDF พิมพ์


     คลิกครับ

  สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ คำว่า เรดาร์ ยังไม่รู้จักกันแพร่หลาย จึงดูเป็นสิ่งประหลาด เพราะรู้เฉพาะนักวิทยาศาสตร์แต่มาสมัยนี้ เราทราบว่าเรดาร์ใช้สำหรับตรวจหาตำแหน่งของเครื่องบิน เรือเดินสมุทร และเป้าหมายสำหรับการทิ้งระเบิดเรดาร์ช่วยชี้วิถีกระสุนให้ถูกเป้าหมายแม้จะเป็นการต่อสู้ในยามราตรี ช่วยให้เครื่องบินลงสู่สนามบินได้ถูกต้อง แม้นักบินจะมองไม่เห็นพื้นดินเลย เพื่อประโยชน์เหล่านี้ เรดาร์ควรมีคุณสมบัติอย่างน้อย ๓ ประการ คือ

๑.  สามารถตรวจพบ (detect) เป้าหมายในระยะไกล ๆ ได้
๒.  บอกทิศทางของเป้าหมายได้
๓.  สามารถวัดระยะทางจากตำแหน่งของเครื่องเรดาร์ถึงเป้าหมายได้  ดังนั้น  เรดาร์จึงใช้คลื่นวิทยุสำหรับหาเป้าหมาย ชี้ทิศทาง และวัดระยะทาง

     เรดาร์ทำงานด้วยการส่งคลื่นวิทยุออกไป แล้วคอยรับคลื่นที่สะท้อนกลับมา ผู้สังเกตนั่งมองที่จอเรดาร์จะเห็นคลื่นสะท้อนกลับมาหลายคลื่น เนื่องจากคลื่นที่ส่งไปได้กระทบภูเขา ตึก และแม้แต่ต้นไม้สูง ๆ ดังนั้นเขาจะทราบได้อย่างไรว่า ขณะนี้คลื่นเสียงที่ส่งออกไปนั้นไปกระทบเครื่องบิน อธิบายได้ดังนี้ คือ สำหรับเป้าหมายที่อยู่นิ่ง เขาจะสังเกตเห็นภาพบนจอคงที่ เช่น ตึกราม  ต้นไม้  แต่เครื่องบินที่กำลังบินอยู่  ภาพจะเคลื่อนไหวบนจอ เหตุนี้เองจึงทำให้เขาทราบได้ว่าพบเครื่องบินแล้ว

     เพื่อชี้ทิศทางของเป้าหมาย เรดาร์จะส่งคลื่นวิทยุออกไปคราวละทิศทางเดียว และสายอากาศจะหมุนไปจนรอบทิศ เป้าหมายจะสะท้อนคลื่นวิทยุมาปรากฏเป็นแสงวาบในจอตามทิศทางที่เป้าหมายอยู่  การวัดระยะทางไปถึงเป้าหมาย เราได้ความจริงว่าคลื่นวิทยุเดินทางไปและกลับด้วยเวลาจำกัดเท่า ๆกัน  ดังนั้นถ้าเป้าทมายอยู่ไกลมากก็ใช้เวลานานมาก เครื่อง
เรดาร์สามารถวัดระยะเวลาได้อย่างถูกต้อง และคำนวณเปลี่ยนกลับมาเป็นเมตรหรือกิโลเมตรได้ ปัจจุบันเครื่องเรดาร์ที่ทันสมัยสามารถคำนวณระยะทางได้อย่างแม่นยำมาก แม้จะคลาดเคลื่อนก็ไม่เกิน ๓ เมตรโดยการบอกตำแหน่ง ทิศทาง และความใกล้ไกลนี้เครื่องเรดาร์จึงช่วยให้ข่าวที่ถูกต้องสำหรับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

     เรดาร์ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์ดังที่ คุณนิพนธ์นึกสงสัย เพราะสามารถใช้ในงานอุตุนิยมวิทยา คือ ใช้ตรวจเมฆฝน และใช้ประโยชน์ในด้านดาราศาสตร์ เท่าที่ทราบ มีการใช้เรดาร์ศึกษาการหมุนของดาวพุธ และพบว่า ความเชื่อ
ในอดีตที่ว่าดาวพุธหมุนหันด้านเดียวเข้าหาดวงอาทิตย์  (แบบเดียวกับที่ดวงจันทร์หันเข้าหาโลก) นั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจากดาวพุธสามารถหันทุกด้านเข้าหาดวงอาทิตย์ และจะไม่มีบริเวณใดที่หนาวจัดไม่เคยเห็นตะวันเลย ในกรณีดาวศุกร์เรดาร์ก็สามารถทะลุเมฆเข้าไปสำรวจ และพบว่าดาวศุกร์หมุนไม่เหมือนดาวอื่น คือเทียบกับดาวอื่นแล้ว ดาวศุกร์เป็นดวงเดียวที่หมุนถอยหลังอย่างไม่รวดเร็วนัก

 “ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม / สำนักพิมพ์สารคดี”

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 49614109

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!