Hurricane PDF พิมพ์


    วีดีโอแสดงความรุนแรงของพายุหมุนเฮอริเคน คลิกครับ  

นิยามของเฮอริเคน

      เฮอริเคน เป็นชื่อของลม ที่เกิดขึ้นบนมหาสมุทรแปซิฟิค  มีหลายชื่อขึ้นกับความเร็วลม   เช่น ถ้ามีความเร็วเหนือผิวน้ำน้อยกว่า   17 m/s   (39  ไมล์ต่อชั่วโมง/ 62.7  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  /  34  น็อต)  เรียกว่า พายุดีเพรสชั่น  (Depression)   ถ้าความเร็วลมมากกว่า  17 m/s   เรียกว่า พายุโซนร้อน  และถ้ามีความเร็วลมมากกว่า 33 m/s    (74  ไมล์ต่อชั่วโมง /  119  กิโลเมตรต่อชั่วโมง /  64 น็อต )  จะเรียกว่า เฮอริเคน

คลิกค่ะ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 47765435

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!