Home arrow หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ arrow ทฤษฎี สัมพัทธภาพ ฉบับการ์ตูน โดย ศักดิ์บวร
Home    Contactsทฤษฎี สัมพัทธภาพ ฉบับการ์ตูน โดย ศักดิ์บวร PDF พิมพ์

สารบัญ

เนื้อเรื่อง

หน้า
เงื่อนไขของพื้นที่ว่างและเวลา 4
ปัญหาต่างๆในฟิสิกส์มาตรฐาน 11
ผลกระทบจากการหดตัวของความยาว 22
แนวคิดต่อต้านสสารของดิแร็ค 31
จำนวนไร้ที่สิ้นสุดของมิติ 41
หลักการความเท่าเทียม 51
ค้นหาระยะทาง 61
เรขาคณิตบนผิวโค้งของพื้นที่ว่างและเวลา 71
สมการสนามของไอน์สไตน์ 81
สามเหลี่ยมในพื้นที่โค้ง 91
พื้นที่ว่างกับเวลา 101
หลุมดำ 111
จ้องมองดวงดาว 121
หลักการคอเปอร์นิคัส 131
อธิบายปรากฎการณ์ "เรด ชิฟต์" 141
สสารมืด 151
ปัญหาของความแบน 161
มิติพิเศษ 171

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50150644

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!