Home arrow หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ arrow ฟิสิกส์ไฮโดร โดย อ.สมพร วัธนเวคิน
Home    Contactsฟิสิกส์ไฮโดร โดย อ.สมพร วัธนเวคิน PDF พิมพ์

สารบัญ

เรื่อง หน้า
บทนำ 5
อุทกสถิตศาสตร์ 7
ความดันในของไหล 7
เครื่องมือวัดความดันในของไหล 9
หลอดแก้วรูปตัวยู 46
แรงที่น้ำกระทำต่อเขื่อนหรือประตูกั้นน้ำ 56
กฎของพาสคัล 68
ความหนาแน่นและหลักของอาร์คิมีดีส 86
แบบฝึกหัดทดสอบความรู้ 154
ความตึงผิว 160
ปรากฎการณ์การซึมตามรูเล็ก 179
แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ 189
อุทกพลศาสตร์ 221
หลักของแบร์นูลลี 229
ความหนืด 249 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43717588

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!