การออกแบบกล่องใส่ซีดี PDF พิมพ์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. ผู้เรียนต้องออกเเบบและสร้างกล่องซีดีให้พอดีกับพื้นที่ว่างที่กำหนดให้

กิจกรรมการเรียนรู้

เนื้อเรื่องจะเริ่มจากปัญหาที่หนูดี ซึ่งแทนตัวผู้เรียนทำซีดีเกลื่อนกลาดห้อง แล้วคุณแม่ก็บอกให้หนูดีจัดการให้เรียบร้อย หนูดีจึงคิดหาวิธีการเก็บซีดีเพื่อให้ห้องดูเป็นระเบียบเรืยบร้อย โปรแกรมจะนำให้หนูดีแก้ปัญหาโดยการสร้างกล่องใส่ซีดีเอง เนื่่องจากข้อจำกัดของทรัพยากรที่หนูดีมีอยู่นั่นก็คือมีเงินน้อย ไม่สามารถซื้อกล่องใส่ซีดีในท้องตลาดได้ ผู้เรียนจะต้องช่วยหนูดีแก้ปัญหาตามกระบวนการเทคโนโลยีโดยเริ่มตั้งแต่ 
        1. วิเคราะห์ปัญหา
        2. สืบค้นข้อมูล
        3. เลือกวิธีการแก้ปัญหา
        4. ออกแบบและปฏิบัติการ
        5. ทดสอบ
        6. ปรับปรุงแก้ไข
        7. ประเมินผล

pic-14

คลิกค่ะ 

ของ © สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.),

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50052502

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!