ความลับของต้นถั่ว PDF พิมพ์

คลิกค่ะ 

ของ © สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.),

สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ (สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.  อธิบายลักษณะเด่นและลักษณะด้อยของสิ่งมีชีวิตได้
2.  คาดคะเน GenotypeและPhenotype ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผลจาก Monohybrid cross ได้

กิจกรรมการเรียนรู้
ผู้เรียนเลือกผสมพันธุ์ถั่วลันเตา และบันทึกผล วิเคราะห์และเปรียบเทียบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นลักษณะเด่นและลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นลักษณะด้อย จากนั้นผู้เรียนจึงศึกษาภาพเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะคู่ยีน และลักษณะที่ปรากฏจะได้คาดคะเนผลการผสมพันธุ์ถั่วลันเตาจากลักษณะคู่ยีนที่ทราบ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50052042

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!