Home arrow บทความทั้งหมด arrow ภาพและเสียงทางวิทยาศาสตร์ arrow ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก
Home    Contactsปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก PDF พิมพ์

คลิกค่ะ 

ของ © สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.),

สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ (สาระที่ 5 พลังงาน)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

กิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ซึ่งเพิ่มความยากขึ้นตามลำดับ ผุ้เรียนสามารถกระตุ้นการเกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้โดยการปรับความถี่แสง ความเข้มแสง เมื่อผู้เรียนร่วมทำกิจกรรม แล้วให้ตอบคำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจของตนเองและสรุปผลเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50052356

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!