Home arrow แผ่นใส arrow ชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศาสตร์
Home    Contactsชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศาสตร์ PDF พิมพ์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สาคร บุญดาว

หน่วยที่ 1

ตรรกศาสตร์ เซต และจำนวนจริง

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สาคร บุญดาว

คลิกค่ะ 


หน่วยที่ 2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สาคร บุญดาว

 

คลิกค่ะ 


หน่วยที่ 3

ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับ และอนุกรม

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สาคร บุญดาว

คลิกค่ะ 


หน่วยที่ 4

ฟังก์ชันพีชคณิต และฟังก์ชันอดิสัย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สาคร บุญดาว

คลิกค่ะ 


หน่วยที่ 5

เมทริกซ์ และดีเทอร์มินันต์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สาคร บุญดาว

คลิกค่ะ 


หน่วยที่ 6

เวกเตอร์ และการประยุกต์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สาคร บุญดาว

 

คลิกค่ะ 


หน่วยที่ 7

อนุพันธ์ และการประยุกต์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สาคร บุญดาว

 

คลิกค่ะ 


หน่วยที่ 8

อินทิกรัล และการประยุกต์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สาคร บุญดาว

 

คลิกค่ะ 


หน่วยที่ 9

การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และความน่าจะเป็น

 

คลิกค่ะ 


หน่วยที่ 10

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและสถิติพรรณนา

คลิกค่ะ 


หน่วยที่ 11

การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม

คลิกค่ะ 


หน่วยที่ 12

สถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์เบื้องตัน

คลิกค่ะ 


หน่วยที่ 13

สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์เบื้องตัน

คลิกค่ะ 


หน่วยที่ 14

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

คลิกค่ะ 


หน่วยที่ 15

การประยุกต์สถิติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คลิกค่ะ  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50108434
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!