Home arrow หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ arrow  โฟโทนิกส์มหัศจรรย์แห่งแสง
Home    Contacts โฟโทนิกส์มหัศจรรย์แห่งแสง PDF พิมพ์

 โฟโทนิกส์มหัศจรรย์แห่งแสง

โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทฺธิ์เดชขจร

สารบัญ

บทที่

เรื่อง

หน้า

1

แรงสัมผัสกับโฟโทนิกส์

17
2 แสงกับนาโนเทคโนโลยี 21
3 จากอิเล็กตรอนสู่แสง 25
4 ชั้นวรรณะของเลเซอร์ 31
5 "แสงหักเห" พิสูจน์คนและความสวยงาม 36
6 ของหวานๆกับแสง 44
7 ปรับระดับสายตาด้วยแสงหักเห 49
8 โฟโทนิกส์กับการสะท้อนของแสง 55
9 หนึ่งบวกหนึ่งไม่เท่ากับสองเสมอไป 61
10 เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยฮอโลแกรม 67
11 หน่วยความจำสามมิติ 73
12 แสงสั่น...สังเกตอย่างไร 78
13 หมุนแสงด้วยผลึกเหลว 84
14 ทำอย่างไรเมื่อแสงเลี้ยวเบน 89
15 ถอดรหัสสิ่งเจือปนด้วยแสง 95
16 ฟ้าใส เมฆขาว ทะเลสวย 100
17 รูปร่างลำแสงสำคัญไฉน 106
18 ลายเส้นธรรมดาที่ไม่ธรรมดา 112
19 จัดการกับวัตถุขนาดเล็กด้วยแสง 118
20 จับอะตอมด้วยแสง 123
21 รับภาพด้วยอะไรดี... CMOS หรือ CCD 129
22 โฟโทนิกส์คอมพิวเตอร์ 137
  ภาคผนวก  
  โฟโทนิกส์ในต่างแดน 142
  โฟโตนิกส์ไทย 147
  รู้จักผู้เขียน 151

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50130349

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!