Home arrow ภาพและเสียงทางวิทยาศาสตร์ arrow พลังงานสีเขียว (Green Energy)
Home    Contactsพลังงานสีเขียว (Green Energy) PDF พิมพ์
 

คลิกค่ะ 

พลังงานสีเขียว หรือกรีนพาวเวอร์ (Green Power) คืออะไร?

        พลังงานสีเขียว ไม่ได้หมายถึงหลอดไฟสีเขียวอย่างแน่นอน แต่พลังงานสีเขียว หรือกรีนพาวเวอร์ หมายถึงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียนที่ได้จากเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ฟอสซิล (Fossil) หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานนอกรูปแบบ (Non-Conventional)

       เชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นพลังงาน ก็คือเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบที่ได้มาจากดิน น้ำ ลม ไฟ นั่นเอง

        ดิน หมายถึง วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย เศษไม้ ขยะ ฯลฯ

        น้ำ หมายถึง แหล่งน้ำขนาดเล็ก น้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม ไอน้ำ หรือความร้อนเหลือใช้จากกระบวนการผลิต กระแสคลื่นในทะเล ความร้อนจากน้ำใต้พิภพ

        ลม หมายถึง กระแสลม หรือพลังลม

        ไฟ หมายถึง พลังงานแสงอาทิตย์

        ปัจจุบันไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานนอกรูปแบบหรือที่เรียกว่าไฟฟ้าสีเขียวนั้น ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงพลังงานเป็นอย่างมากในรูปโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) และขนาดเล็กมาก (VSPP) โดยให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Adder) ในอัตราที่แตกต่างกันไปตามต้นทุนในการผลิต โดยโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นได้รับส่วนเพิ่มราคาสูงที่สุดถึงหน่วยละ 8 บาทเลยทีเดียว

        ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียนและป้อนไฟเข้าระบบแล้วถึง 145 โครงการ เป็นปริมาณไฟฟ้าถึง 621 เมกะวัตต์ (MW) โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีทั้งสิ้น 45 โครงการ ขายไฟเข้าระบบแล้ว 1.8 เมกะวัตต์ ซึ่งถือว่าเกินกว่าที่ผมเคยคาดคิดเอาไว้มากเลยทีเดียว

        พลังงานเหล่านี้ผลิตมาจากพลังงานหมุนเวียนชนิดต่าง ๆ เช่น

        1. วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/ขยะ หรือที่เรียกว่าชีวมวล

        2. วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรม เช่น น้ำเสียหรือชีวภาพ

        3. แหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งมีอยู่กระจัดกระจายไปทั่วภูมิภาค

        4. พลังลม ซึ่งต้องอยู่ตามชายฝั่ง หรือบนที่สูงที่มีกระแสลมแรง

        5. พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีอยู่ทั่วไป แต่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ เพราะต้องใช้พื้นที่มากในการติดตั้งเซลล์รับแสงอาทิตย์

        สิ่งที่น่าสนใจคือต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้ยังสูงมาก ถ้าไปสนับสนุนให้ผลิตมาก ๆ จะคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ ต้นทุนค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า FT) จะสูงขึ้นหรือไม่ ต้นทุนค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า FT) จะสูงขึ้นหรือไม่ เพราะการไฟฟ้าฯ ต้องจ่ายค่าส่วนเพิ่มราคา (Adder) ให้ในอัตราที่สูงกว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหิน

        คำตอบก็คือพลังงานสีเขียวจะเป็นทางเลือกสำหรับพลังงานในอนาคต แทนที่เราจะต้องพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลแต่เพียงอย่างเดียว

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 35922649
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!