Home arrow แผ่นใส arrow การตอบสนองของพืช และ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
Home    Contactsการตอบสนองของพืช และ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช PDF พิมพ์

    การเคลื่อนไหวเนื่องจากการเจริญเติบโต (growth movement)    

-  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก  (paratonic movement หรือ stimulus movement)             

-  การตอบสนองที่เกิดจากสิ่งเร้าภายใน (autonomic movement)

 คลิกครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50108181

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!