Home arrow แผ่นใส arrow โครงสร้างและหน้าที่ของพืชมีดอก
Home    Contactsโครงสร้างและหน้าที่ของพืชมีดอก PDF พิมพ์
    แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆตามความสามารถในการแบ่งตัวของเนื้อเยื่อเป็นหลัก คือ เนื้อเยื่อเจริญ (meristematic tissue) และ เนื้อเยื่อถาวร (permanent tissue) 1. เนื้อเยื่อเจริญ (meristematic tissue) ประกอบด้วย กลุ่มเซลล์ที่มีผนังบางและสามารถแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส จำแนกตามตำแหน่งที่อยู่ในส่วนต่างๆของพืชได้ 3 ชนิด คือ ....

 คลิกครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50108255

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!