Home arrow แผ่นใส arrow การลำเลียงสาร
Home    Contactsการลำเลียงสาร PDF พิมพ์

    อะมีบา (Ameba) และ พารามีเซียม (Paramecium) มีการแลกเปลี่ยนสารระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อม โดย กระบวนการแพร่และการไหลเวียนของไซโทพลาสซึม ภายในเซลล์ (cyclosis) ทำให้สารอาหารเคลื่อนไหวไปโดยรอบๆเซลล์ เพื่อให้ทุกส่วนของเซลล์ได้รับสารอาหารได้ทั่วถึง ส่วนของเสียจะแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ออกจาก สิ่งแวดล้อม ถ้าเป็นน้ำจะถูกขับถ่ายโดย contractile vacuole   คลิกครับ

  

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50108037

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!