Home arrow แผ่นใส arrow ฟิสิกส์คืออะไร
Home    Contactsฟิสิกส์คืออะไร PDF พิมพ์
    ความอยากรู้อยากเห็นและความช่างสังเกตเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดการศึกษา ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาด้วยวิธีการต่างๆ ธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด และเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และน่าเรียนรู้สำหรับทุกคน โดยเฉพาะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า “ฟิสิกส์”  คลิกครับ

  

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50107913

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!