Home arrow แผ่นใส arrow Instruments and Measurements (อุปกรณ์การวัด) โดย อาจารย์ ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์
Home    ContactsInstruments and Measurements (อุปกรณ์การวัด) โดย อาจารย์ ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ PDF พิมพ์

Introduction to Electrical

Instruments and Measurements

    ขั้นตอนพื้นฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และควบคุมระบบ  การกำหนดตัวเลขให้กับคุณสมบัติของวัตถุหรือเหตุการณ์ เช่น การวัดความยาวของวัตถุ การวัดความต้านทานไฟฟ้า  การเปรียบเทียบกับมาตรฐาน โดยที่มาตรฐานจะเป็นตัวแทนของหน่วยของการวัดที่ใช้ และค่าตัวเลขที่ได้จากการวัดจะเป็นการแสดงอัตราส่วนของวัตถุที่วัดกับมาตรฐาน    คลิกค่ะ  


ระบบหน่วยและมาตรฐานของการวัด

System of Units & Standard of Measurements

      ปริมาณที่กำหนดไว้คงที่ เพื่อใช้ในการคำนวณ (การวัด) ค่าปริมาณที่ยังไม่ทราบค่า   ค่าที่จากการวัด จะเป็น จำนวนเท่า (times)ของปริมาณหน่วย  ระบบหน่วยวัดต้องถูกต้อง เชื่อถือได้ และใช้สะดวก  คลิกค่ะ 


ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง

และความผิดพลาดของการวัด

    ในการวัด โดยปกติจะมีความแตกต่างระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าจริงเสมอ ไม่ว่าเครื่องวัดที่ใช้ จะมีความถูกต้องแม่นยำเพียงไร

 คลิกค่ะ 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50161212
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!