Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow จมูกอิเล็กทรอนิกส์
Home    Contactsจมูกอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกสินค้าภาคการเกษตรรายใหญ่ของโลก ซึ่งมีภาวะการแข่งขันที่สูงมาก ทำให้หลายประเทศในปัจจุบันมีมาตรการทางการค้าออกมา เป็นการสร้างกฎ หรือเงื่อนไข ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกีดกันการค้าจากประเทศอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของตนเอง โดยหลายมาตรการที่ถูกกำหนดขึ้นมาใช้เหตุผลในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเป็นหลัก ทำให้หลายประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าภาคเกษตรได้รับผลกระทบ และต้องมีการปรับกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าของตน โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มมูลค่า หรือใช้ในการตรวจวัดมาตรฐาน คุณภาพของสินค้า ซึ่งดร.สิรพัฒน์ ประโทนเทพ นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ร่วมกับดร.ธีรเกียรติ เกิดเจริญ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำโครงการวิจัยและพัฒนา จมูกอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจวัด ทดสอบ คุณภาพ ความถูกต้องตามมาตรฐานของตัวสินค้า


“จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose) คืออะไร ? จมูกอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากการเลียนแบบจมูกของมนุษย์ที่มีความสามารถในการจำแนก และจัดระดับความแรงของกลิ่นได้ โดยมีส่วนประกอบเป็นเซ็นเซอร์จำนวนมาก ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า หรือเซ็นเซอร์ทางแสง ซึ่งเซ็นเซอร์แต่ละตัวจะมีความจำเพาะในการวัดที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีการคำนวนข้อมูลทางสถิติที่เหมาะสมเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้เกิดการจดจำกลิ่น และระดับความแรงของกลิ่น ปัจจุบันจมูกอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตทางการค้า ใช้เทคนิคก๊าซเซ็นเซอร์เนื่องจากเป็นเซ็นเซอร์ที่มีความคงตัว และความทนทานสูง


เทคนิคการวิเคราะห์เชิงสถิติมีความสำคัญต่อระบบเป็นอย่างมาก โดยการวิเคราะห์จะเริ่มด้วยระบบการใช้กราฟ ไปจนถึงการคำนวณแบบซับซ้อน เช่น การแยกแยะและจัดการข้อมูลด้วย วิธี Principal component analysis (PCA) การประมวลผลที่เลียนแบบสมองของมนุษย์ที่เรียกว่า อาร์ติฟิเชียล นิวรอน เนตเวิร์ค (Artificial Neural Networks) และฟังก์ชันเรเดียลเบซิส (radial basis function) ซึ่งในอนาคตจมูกอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการพัฒนาจะถูกนำมาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การควบคุมคุณภาพ การติดตามกระบวนการผลิต การประเมินความสดของผักผลไม้ การตรวจสอบอายุของอาหาร การป้องกันการปลอมแปลงอาหาร หรือใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารพิษต่างๆ ที่อาจตกค้างหรือเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ปัจจุบันการศึกษาวิจัยจะมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากจมูกอิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องของการดมกลิ่นสินค้าต่างๆ เช่น เนื้อ เมล็ดข้าว กาแฟ เห็ด ชีส น้ำตาล ปลา เบียร์ และเครื่องดื่มอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสินค้านั้นๆ ก่อนที่จะมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ


ซึ่งการใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการช่วยตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานของสินค้าก่อนส่งไปค้าในเวทีตลาดโลกนั้น ถือเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้านั้นๆ และที่สำคัญยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านการส่งออกสินค้าภาคการเกษตรในเวทีการค้าโลก

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 36827371
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!