Home arrow แผ่นใส arrow ไฟฟ้าแม่เหล็กในชีวิตประจำวัน
Home    Contactsไฟฟ้าแม่เหล็กในชีวิตประจำวัน PDF พิมพ์

    ไฟฟ้าสถิต : การที่วัตถุเสียดสีกันแล้วสามารถดูดวัตถุเล็กๆ ได้ เนื่องมาจากเกิดประจุไฟฟ้าขึ้นบนวัตถุนั้น เรียกว่า เกิดไฟฟ้าสถิต (Static Electric) ขึ้นบนวัตถุนั้น ฉะนั้น ไฟฟ้าสถิต ก็คือ ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในวัตถุใดๆ ที่มีประจุไฟฟ้าอยู่   คลิกครับ 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50107901

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!