Home arrow แผ่นใส arrow NANOTECHNOLOGY หมายถึงอะไร
Home    ContactsNANOTECHNOLOGY หมายถึงอะไร PDF พิมพ์

•เป็นเทคโนโลยีในการประกอบและผลิตสิ่งต่างๆขึ้นมาจากการจัดเรียงอะตอม หรือโมเลกุล เข้าด้วยกันด้วยความแม่นยำ และถูกต้องในระดับนาโนเมตร

•0.1-100 นาโนเมตร

•เทียบกับเส้นผมคน เส้น f 10 ไมโครเมตร = 10,000 นาโนเมตร

•พื้นฐาน  วิชาฟิสิกส์อะตอมและกลศาสตร์ควอนตัม  ผสมผสานวิชา ชีววิทยา ชีวเคมี วิศวกรรมศาสตร์สาขาหุ่นยนต์และเครื่องจักรกล

•ระดับการพัฒนายังอยู่เพียงขั้นเริ่มต้น

คลิกครับ  

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50107883

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!