Home arrow แผ่นใส arrow ลักษณะทางพันธุกรรม
Home    Contactsลักษณะทางพันธุกรรม PDF พิมพ์
เอ็นเอเป็นกรดนิวคลีอิกส่วนใหญ่มักจะปรากฏในโครโมโซม
 • ปริมาณของดีเอ็นเอในเซลล์ร่างกายจะเป็น 2 เท่าของปริมาณดีเอ็นเอในเซลล์สืบพันธุ์

 • ดีเอ็นเอในเซลล์เนื้อเยื่อต่าง ๆ  ของสิ่งมีชีวิตหนึ่งจะมีปริมาณเท่ากันและคงที่

 • สัตว์หรือพืชต่างชนิดกัน มักจะมีปริมาณดีเอ็นเอต่างกัน

 • ข้อมูลพันธุกรรมในดีเอ็นเอสามารถถ่ายทอดได้

 •     คลิกค่ะ  

   
  < ก่อนหน้า   ถัดไป >
  สถิติผู้เยี่ยมชม: 50108057

  สมัครสมาชิก
  เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!