Home arrow เอกสาร PDF arrow การค้นพบยีนความหอมในข้าวและแนวทางการใช้ประโยชน์
Home    Contactsการค้นพบยีนความหอมในข้าวและแนวทางการใช้ประโยชน์ PDF พิมพ์

ผลงานเด่นไบโอเทค (ลำดับที่ 11) PLT-ยีนข้าวหอมในข้าว-080215]

ข้าวหอมที่คนทั่วโลกรู้จักกันอย่างแพร่หลายมี 2 ชนิด คือ ข้าวบาสมาติ และข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งคุณสมบัติหลักที่ทำให้ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีคุณค่าโดดเด่นคือ ความหอม สารหอมระเหยนี้มีชื่อทางเคมีว่า 2-อะเซทิล-1-ไพร์โรลีน หรือ 2 เอพี (2-acety-1-pyrroline; 2AP) ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ค้นพบยีนที่ควบคุมความหอมในข้าวขาวดอกมะลิ 105 และตั้งชื่อว่า โอเอส 2 เอพี (Os2AP) ซึ่งค้นพบว่า ยีนดังกล่าว มีความแตกต่างไปจากยีนเดียวกันที่พบในข้าวปราศจากกลิ่นหอม ซึ่งเป็นผลจากการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งการกลายพันธุ์ในยีนดังกล่าวนี้เอง ทำให้เกิดการสร้างสรรให้กลิ่นหอมขึ้นในพันธุ์ข้าวหอม นอกจากการค้นพบยีนความหอมดังกล่าวแล้ว กลุ่มนักวิจัยได้พัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับความหอม เพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวหอมที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ว่ามียีน ความหอมอยู่หรือไม่ และยังนำไปใช้หายีนความหอมในข้าวสายพันธุ์อื่นๆ นอกเหนือจากข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทั้งนี้ คณะผู้วิจัย ได้ยื่นจดสิทธิบัตรยีนความหอมและการใช้ประโยชน์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น อินเดีย ฟิลิปปินส์ ไทย และยุโรป โดยสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา เลขที่ 7,319,181 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551... เอกสารแนบ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 35943516

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!